Làm thế nào để điều tra sự cố MySQL trên windows?


1

Tôi có MySQL 5.6.19 đang chạy trên Windows Server 2008 R2.

Tôi có 3 máy chủ A, B, CServer A là một máy chủ độc lập.Máy chủ này có dữ liệu không thể được đặt trên SERVER B (tức là thông tin người dùng.)

Máy chủ B là một máy chủ độc lập khác có dữ liệu không thể lưu trên máy chủ A. Máy chủ B là chủ của máy chủ C. Máy chủ C là một máy chủ độc lập khácBáo cáomáy chủ là một SLAVE của máy chủ B.

Sau khi sử dụng thêm bảng FedERATED vào máy chủ B. Tôi đồng bộ hóa lại máy chủ C "nô lệ" thành Máy chủ B "đó là chủ nhân."

Nhưng bây giờ máy chủ C sẽ không khởi động trừ khi tôi thêm tùy chọn --skip-Slave-start.

Ngoài ra, bất cứ khi nào tôi phát lệnh START SLAVE; trên máy chủ C, máy chủ này sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức (bị sập.)

Một cái gì đó đang xảy ra với sự nhân rộng.Tôi phải nói rằng bản sao đã hoạt động trước khi tôi thêm bảng FedERATED mà không gặp vấn đề gì.(LƯU Ý QUAN TRỌNG:Tôi đã không phát hành bất kỳ công cụ tạo bảng nào = LIÊN KẾT trong khi bản sao đang chạy.Trước tiên tôi đã tạo tất cả các bảng FedERATED trên master (SERVER B) và sau đó tôi đã tạo một bản sao lưu máy chủ và khôi phục nó vào Slave (SERVER C).

Trong một nỗ lực để tìm ra những gì gây ra vụ tai nạn này.Tôi đã thêm core-file vào tệp my.ini để có được MySQL để tạo tệp core.pid , nhưng không có gì được tạo.

Tôi đã cố gắng thêm core-file-size=1GB nhưng điều này gây ra việc không bắt đầu hoàn toàn do biến không xác định!(có lẽ nó không được Windows nhận ra.)

Tôi có thể làm gì để điều tra sự cố im lặng này trên Windows 2008 R2?

Cảm ơn bạn

0

Tôi đã tìm ra một giải pháp.

Tôi chạy MySQL thông qua dòng lệnh

Tôi đã tắt dòng này log-error=.... khỏi tệp my.ini.

Tôi đã dừng dịch vụ MySQL. Sau đó, tôi đã mở một dòng lệnh và chạy nó

mysqld.exe --defaults-file="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6\my.ini" --console

Điều này cho tôi thấy rằng tôi gặp phải một lỗi với MySQL