Najlepsza praktyka dla struktury folderów?


1

Nie podoba mi się mój plik danych w C: Program Files ..., zwłaszcza w nowym systemie, który ma mały dysk SSD jako C: który zawiera głównie system operacyjny.

Więc podczas ostatniej instalacji umieściłem moje pliki danych w D: aplikacje MSSQL DATA

Gdzie umieszczasz pliki danych serwera Sql, jeśli nie korzystasz z domyślnych?

Szukam przede wszystkim dobrych nawyków, aby ułatwić wdrażanie mojego serwera sql.

3

Nigdy w C: jeśli można tego uniknąć, choć z małymi dyskami SSD i maszynami wirtualnymi na laptopach trudno jest mieć coś poza C :.

Więc gdzie jeszcze?Zależy od konfiguracji.Zrobiłem jak ty dla prostych instalacji stacji roboczych: dane, dzienniki, tempdb wszystko na D :.Ale potem przechodzisz do bardziej zaawansowanych implementacji, w których masz SAN i wiele wrzecion do wyboru - tam miałem grupy plików danych na M: i N:, pliki dziennika na L: tempdb na T: itd. Łatwiejsze wdrażanie nie jest jedynym celem, który należy rozważyć ... zmniejsza również potrzebę ponownego wdrażania i/lub przenoszenia plików danych/dzienników później.:-)